Fekalietömning

Depån är vår hemmabana

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Fekalietömning

Vid fast eller mobil anläggning

Köer till vattentryck, köer till FEK, det kan ibland bli tidsnöd även på en mycket välplanerad depå. Vi hjälper dig genom att vara mobila och flexibla.


Vi tömmer en tank på 400 liter på mindre än en minut med våra mobila anläggningar. Genom att seriekoppla enheterna kan en tömning utföras rekordsnabbt. Dessutom vinner du kostnadsfördelar genom att utnyttja vår förmåga att anpassa oss och våra mobila anläggningar.