Vattentryckning

Att undvika köer och stopp är a och o i en depå

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Vattentryckning

Depån är vår hemmabana

Att undvika köer och stopp är a och o i en depå och kräver en planering och ett logistiskt kunnande. Tyvärr kör det ihop sig ibland även med den bästa av planeringar. Många operatörer skall köa till samma central och att vänta kan vara både besvärligt och dyrt.


Vi kan erbjuda en mobil lösning för vattentryckning. Vi har också en halvfast anläggning som trycker vatten till ditt tåg för bråkdelen av kostnaden för en fast anläggning.


Flexibilitet och smidighet är honnörsorden, och du – om du vill undvika köerna, teckna avtal med oss.