Porterservice

Vår Porters huvudsakliga arbetsuppgift är att vara resenärer behjälplig med bagage inom stationsområdet.

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Porterservice

Sedan mars 2011 erbjuder CQ Correct AB resenärer bagagehjälp på Stockholm C – så kallad Porterservice - på uppdrag av Jernhusen Stationer AB.


Vår Porters huvudsakliga arbetsuppgift är att vara resenärer behjälplig med bagage inom stationsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även att hänvisa resenärer till de olika servicefunktioner som finns vid Stockholm C. Vi har även ansvar för att felanmäla det som behöver åtgärdas, exempelvis hissar och rulltrappor.