Ledsagning

Sedan december 2009 utför CQ Correct AB ledsagningar på Stockholm C, på uppdrag av Riksfärdtjänsten AB.

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Ledsagning

Enligt EU-direktiv som trädde i kraft 3 december 2009 skall samtliga resenärer med funktionsnedsättningar ges rätt till ledsagning. Sedan december 2009 utför CQ Correct AB ledsagningar på Stockholm C, på uppdrag av Riksfärdtjänsten AB.


Resenärer med funktionsnedsättningar har möjlighet att boka ledsagare i samband med biljettbokning för assistans vid resan.


Det finns fyra anvisade mötesplatser, och med en av dessa som utgångspunkt assisterar vi resenären till eller från sittplatsen på tåget. Vi assisterar även resenärer vid byte av tåg. Vi assisterar resenären från/till sittplatsen ombord på tåget.