Vilt sanering

Anlita det snabba och flexibla CQ Correct.

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Vilt sanering

Visst inträffar det olyckor; det finns gått om storvilt i Sverige, och det finns inte mycket som är mer besvärligt än att plötsligt behöva ta ett tåg ur trafik för en sanering. Ibland kan dessutom saneringen röra mycket allvarligare incidenter än en viltolycka och kräver då ännu mer av saneraren.


Vi kan sanering och har erfarenhet av i stort sett alla fordonstyper. Vi har rätt utbildning och vi förstår din situation och att det ofta är brådskande; hela vår företagsidé bygger på det. Det är tryggt att anlita det snabba och flexibla CQ Correct.


Om du tecknar avtal med oss kan du lita på att få en snabb och effektiv felavhjälpning.