Komfortreparationer, uppgradering av fordon

Funktionskontroll och felavhjälpning

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Komfortreparationer, uppgradering av fordon

Kontroll – Funktion - Åtgärda

Det är våra ledord. Utbildning, kompetens och erfarenhet av komfortreparationer, det är vad vi erbjuder dig. Dessutom får du även på köpet vårt kvalitetstänkande - vi gör alltid vårt bästa.


Tillsammans upprättar vi en checklista för varje fordonstyp. Detta ger en trygghet i att kunna finna en uppdaterad rapport över aktuell status på lok och vagnar, lämnad i förarhytten innan avgång.


Teckna ett avtal med oss och lev tryggt.