Reklam information och dekaler

Lita på att vi gör det bra

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Reklam och utdelning

Din kommunikation med resenären är viktig. Ombord är trycksaker och kundtidningar den ideala kanalen, men detta fungerar bara effektivt om allt material är på plats och ser snyggt och fräscht ut. Du kanske även säljer reklam som skall dekaliseras, även där gäller samma sak, snyggt och fräscht.


Lita på oss, vi kan tåg och förstår både dig och resenären. Teckna avtal med oss.