Teknisk service ombord

Funktionskontroll och felavhjälpning

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Lätt teknisk service

Vi tar hand om diverse funktioner ombord åt dig, så som underhåll av stolar, bord, väggar och belysning. Vi tar även ansvar för standarden i vagnarna och rapporterar enligt en upprättad checklista för den aktuella kvalitetsnivån.


Under och vid sidan av tåget hjälper vi dig med säkerhetskontroller och säkerhetstillsyn. CQ är perfekt som din mångsidiga servicepartner.