Utbildning- & Examination

CQ strävar efter att vara Sveriges säkraste järnvägsföretag inom tåg terminaltjänster.

CQ Correct

CQ Correct AB är ett företag som bildades i början av 2008 för att vara en servicepartner till järnvägsföretag.

Utbildningsanordnare och Examinator

Säkerhet lägger grunden för hög kvalitet i CQ:s leverans till kunderna, ger en tryggare arbetsmiljö, minskar negativ miljöpåverkan och reducerar kostnader. Trafiksäkerhet handlar, utöver att uppfylla transportstyrelsens krav på ett kvalificerat säkerhetsstyrningssystem, om det riskreducerande arbete som bedrivs i produktionen. Syftet är att förhindra alla typer av olyckor, samt att erbjuda ett stort antal trafikrelaterade tjänster. CQ ska bli Sveriges säkraste järnvägsföretag inom tågterminaltjänster. Det uppnår vi genom att konsekvent arbeta med:


· bra planering


· rätt kompetens


· tydligt ledarskap


· professionellt utförande


Hos oss har säkerhet alltid högsta prioritet!Warning: Illegal string offset 'id' in /home/kadwlzrj/public_html/pages/om-oss/content.php on line 112

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/kadwlzrj/public_html/pages/om-oss/content.php on line 112

Vilka är CQ Correct?

Vi är din flexibla servicepartner för alla depåtjänster

Om Oss
Karriär
Utbildningsanordnare och Examinator
Miljö- och kvalitetspolicy